Pojď hrát hokej

phpJnA8k6

Pojď hrát hokej je čtyřletým rozvojovým projektem Českého svazu ledního hokeje, který navazuje na předchozí aktivity realizované pod tímto názvem a zaměřené především na podporu náborů v hokejových klubech.

Ve své současné podobě projekt funguje již druhým rokem a má za sebou již dva Týdny hokeje, které na zimní stadiony přilákaly již téměř 7000 dětí. Snahou projektu je i nadále napomáhat klubům v jejich snaze přivést nové děti na zimní stadiony, avšak vedle toho se v daleko větší míře zaměřuje na komunikaci směrem k rodičům potenciálních i stávajících hokejistů.

K tomuto účelu jsou využívány komunikační kanály projektu, zejména web pojdhrathokej.cz. Vedle webu jsou velmi využívány i sociální sítě jako Facebook nebo Instagram. Jednotlivé kanály se pravidelně plní zajímavým obsahem, který přináší cenné informace k různým tématům v oblasti výchovy dětí v ledním hokeji. V rámci projektu vzniká velké množství zajímavých videí, mj. o hokejových začátcích, bruslení, vzdělání a mnohých dalších tématech, a to jak se současnými hráči (např. Jakub Voráček, Petr Mrázek, Tomáš Hertl), tak i s dřívějšími legendami českého hokeje (Martin Ručinský či Michal Broš).

Vytvářený obsah je určen především rodičům dětí ve věku 4 - 10 let a má jim pomoci získat přehled o rozsahu tréninku v ledním hokeji, jeho náplni a specificích v jednotlivých vývojových etapách dítěte. Vedle předávání odborných informací je cílem komunikace pobavit děti i rodiče a ukázat jim krásu ledního hokeje a jeho unikátnost mezi ostatními sporty. V neposlední řadě má komunikace napomoci s vyvracením některých mýtů, které o ledním hokeji dětí a mládeže existují. Mezi ty největší mýty patří například vysoká finanční nákladnost pro rodiče, nebezpečnost či přílišná fyzická náročnost hokeje.

Vedle podpory klubů v náborové činnosti a komunikace s rodiči je cílem projektu rovněž vytvoření dostatku příležitostí k vyzkoušení si ledního hokeje ze strany dětí. Jak již bylo zmíněno, k naplnění tohoto cíle je připravena akce Týden hokeje, která má vždy dvakrát ročně (v září a v lednu) umožnit velkému množství dětí po celé České republice vyzkoušet si zdarma, co lední hokej obnáší, udělat své první krůčky na ledě a prožít mnoho zábavy v kolektivu svých vrstevníků pod vedením kvalifikovaných trenérů.

Vedle dětí ve věku 4 – 8 let, je akce určena i rodičům, pro které je připraven doprovodný program umožňující jim získat všechny nezbytné informace týkající se ledního hokeje, které jim následně pomohou při rozhodování o výběru sportu pro jejich dítě. Akce má otevřít zimní stadiony novým lidem a ukázat kvalitní organizaci přípravy v jednotlivých hokejových klubech i zábavnost hokeje pro děti a mládež.

Projekt Pojď hrát hokej má také rovněž upozornit na další dlouhodobé rozvojové programy Českého svazu ledního hokeje, do kterých se zapojuje velké množství dětí po celé České republice.

Citáty

phpj1OsJZ
Michal Broš

mistr světa a čtyřnásobný český šampion

„Měl jsem období, kdy jsem do kabiny nechodil ani tak kvůli hokeji jako kvůli kamarádům.“

Podpora a rozvoj

TOPlist