Trénink a ochrana zdraví v době koronaviru

Trénink a ochrana zdraví v době koronaviru

Současná situace spojená s pandemií onemocnění Covid-19 výrazně omezuje možnosti sportování a v podobě opatření proti šíření epidemie přináší i řadu nepříjemných povinností spojených jak se samotným sportováním, tak s běžným životem. O tom, co dělat pro vlastní ochranu proti nákaze, jak se chovat v kolektivu, jak posilovat svou imunitu a jak postupovat při návratu k tréninku po prodělání nákazy onemocněním Covid-19 vám více sdělí předseda lékařské komise Českého hokeje MUDr. Miroslav Budoš. Ten bude rovněž odpovídat na vaše dotazy v rámci nedělního online webináře.

Banner

Proč je v dnešní době nutné, dodržovat veškerá ustanovená nařízení vlády?
„Musíme chápat, že omezení nejsou přímo namířena proti sportovcům a sportu, ale jsou vymyšlená tak, aby co nejrychleji zmírnila průběh pandemie, a tím urychlila návrat do normálního života, tedy i ke sportování a všemu, co s ním souvisí. Pro všechny je dnešní doba omezení významnou změnou při fungování v běžném životě. Pro sportovce všech věkových kategorií, a to jak při trénování, tak organizování sportovních utkání. Je ale rozdíl, jestli sport probíhá na otevřeném prostranství nebo v uzavřené areně. Je to způsobeno tím, že koronavir má menší schopnost šíření se na otevřeném větraném prostranství. Jedná se totiž o přenos kapénkovou cestou do dýchacího ústrojí. Bohužel hokej je jeden ze sportů, který je lokalizovaný v uzavřeném prostředí zimních stadionů a hokejových šaten, kde se sportovci sdružují. Je proto nezbytné, aby se dodržovala opatření, která sníží možnost šíření viru vzduchem. Jak všichni víme, toto je důvodem, proč se všude dnes nosí roušky.“

Co dělat pro své zdraví v současné době platných omezení?
„Virus se může nacházet kdekoliv, i na našich rukou, a pravidelným mytím rukou a jejich desinfekcí jej můžeme zničit. Dále se doporučuje udržovat rozestup. To vše spadá do zásad tzv. 3R (roušky, ruce, rozestupy).“

Co tedy můžeme dělat, když jsou omezení stanovena na současné úrovni?
„Pro hokejisty je to složitější než u některých jiných sportovců, ale pořád můžeme sportovat na otevřeném prostranství, trénovat v lese, na louce, zahradě. Udržovat svoji tělesnou kondici a dovednosti v režimu takzvaného suchého tréninku. Pokud nám rozvolnění opatření dovolí trénovat na zimním stadionu nebo areně, tak bychom měli co nejvíce dodržovat následující: nošení roušek až do kabiny a pravidelné desinfikování rukou. V případě změny zdravotního stavu a pocitu slabosti, zvýšené teploty, kašle bychom měli okamžitě přestat s trénováním a společně s rodiči zhodnotit zdravotní stav se svým lékařem.“

Na co by se měl tedy sportovec s ohledem na své zdraví zaměřit nejvíce?
„Naše tělo je promyšlený a dobře organizovaný systém. Správně funguje, když se o něj dobře staráme a dodržujeme dobrou životosprávu. Ta je pro výkon každého sportovce důležitá. Jeden ze systému, který nás chrání proti všem vnějším vlivům, tedy i proti koronaviru, je náš imunitní systém. Víme, že Covid-19 je silný virus, který dokáže prolomit náš imunitní systém. Ale čím více bude náš systém zdravější a silnější, tím bude obtížnější, aby virus narušil náš organismus. Proto dnes víme, že v mladé zdravé populaci nemá až takovou sílu, ale u starších a nemocných lidí dokáže udělat velké zdravotní problémy, a dokonce i zabíjet.“

Jakými vitamíny či doplňky stravy tak mohu svůj imunitní systém podpořit, aby správně fungoval a nebyl náchylný k různým onemocněním?
„Určitě jste již postřehli, že v kabině sportovců a hokejistů bývá nachystané velké množství ovoce. To je totiž přirozený zdroj vitamínů a je správné, když si každý pravidelně najde cestu k čerstvému ovoci i doma. Dále jsou tady vitamíny, které se dají koupit ve formě tablet. Celkově pro jakoukoliv virózu, tedy i koronavirovou, je doporučený vitamín C, který se často kombinuje s dalšími vitaminy jako D3, spolu s obsahem prvků jako selen, zinek či kalcium. Dále se doporučuje užívat doplňky stravy na posílení imunity. Jsou to takzvané glukany, mezi které patří třeba hlíva ústřičná. Na trhu je velké množství kombinací těchto přípravků a rozhodně je lze doporučit. V případě, že sportovec trpí opakovaně sníženou imunitou je vhodné se poradit s lékařem o dalších možnostech léčby speciálními léky.“

Pokud se vrátíme domů, jako první je potřeba si umýt a desinfikovat ruce. To samé platí i při vstupu do šatny zimního stadionu.

MUDr. Miroslav Budoš, předseda lékařské komise Českého hokeje

Jak se může takové onemocnění koronavirem projevit nejenom u mladých hokejistek a hokejistů?
„Nákaza koronavirem může na lidský organismus působit různě. Jistě víte, že jsou lidé, kteří nemají žádné zdravotní obtíže nebo jen minimální, jak je tomu u slabší chřipky. To je dáno tím, že se infikovali malým množstvím viru a jejich imunita je natolik silná, že si s tím poradí. Ale v některých případech jde o silnou virózu, kde jsou velké horečky a kašel, slabost, nechutenství k jídlu, ztráta čichu a chuti. Virus může vyvolat onemocnění hlavně respiračního (dýchacího) traktu, jako je třeba zápal plic. Celkově se člověk cítí slabý, špatně se mu dýchá, má teploty a musí brát antibiotika. S průběhem nemoci souvisí poté i návrat na sportoviště.“

Jak se tedy chovat při návratu k tréninku po případném prodělání nákazy koronavirem?
„Každý může mít různou délku onemocnění. Je důležité, aby se nic neuspěchalo a sportovec se při návratu ke sportu cítil dobře. Neměl by mít žádné dechové potíže a postupně by měl zpátky nabírat fyzickou sílu. Až při dobrém tělesném pocitu se doporučuje postupně začít s tréninkem. Ten musí být individuální a zátěž by měla být v režimu stupňovaného návratu do plného tréninku. Přesný plán vypracovala Česká společnost tělovýchovného lékařství pro vrcholové sportovce a sestává se z pěti stupňů. Celkově by se měl sportovec průběžně monitorovat a vyhodnocovat vliv zátěže na své tělo.“

Pokud u sportovce byla prokázána nákaza koronavirem, on sám o sobě ale žádné příznaky neprokazuje, jak rychle se může zapojit do plného tréninku? A jaká omezení platí v případě silného průběhu nemoci?
„U návratu pozitivních hráčů rozdělujeme sportovce na ty, co příznaky onemocnění neměli, tedy s tzv. asymptomatickým průběhem, a na ty, co nemoc prodělali s příznaky, a měli tedy tzv. symptomatický průběh. U sportovců bez příznaků lze začít s postupným tréninkem od ukončení karantény. Před započetím tréninku se doporučuje lékařská prohlídka. Sportovci, kteří prodělali onemocnění COVID-19 s příznaky, se dále dělí podle průběhu na ty s lehkou formou, středně závažnou formu a s průběhem s nutnou hospitalizací. Při návratu k tréninku by měl takový sportovec vždy absolvovat mimořádnou lékařskou prohlídku se specializovaným vyšetřením (EKG, echokardiografie, spirometrie, laboratorní vyš.), a to podle doporučených postupů České společnosti tělovýchovného lékařství.“

Jaká dodržovat pravidla při návratu k tréninkové činnosti v kolektivu?
„Kolektiv představuje celkově větší riziko přenosu infekce, kde je nutné stanovit jasná pravidla. Je třeba dodržovat všeobecná nařízení mimo sportoviště, jako jsou například roušky či pravidelná desinfekce rukou. Jinak každý člen kolektivu by měl být zodpovědný vůči sobě i ostatním a vždy včas ohlásit, pokud se cítí jakkoliv nemocný nebo byl v kontaktu s pozitivním člověkem na Covid-19.“

Jak eliminovat nebezpečí přenosu infekce v rámci domácnosti či v klubu?
„Jak jsem si již popsal výše, je důležité dodržovat mimo domov opatření 3R (roušky, ruce, rozestupy). Pokud se vrátíme domů, jako první je potřeba si umýt a desinfikovat ruce. To samé platí i při vstupu do šatny zimního stadionu. Pokud se dítě necítí dobře a má podezření na virózu, zvýšenou teplotu, kašel či slabost, je potřeba ihned oznámit trenérovi, že dnes na trénink nepůjde. Zároveň je vše potřeba konzultovat s vaším lékařem.“

Jak předcházet zraněním při návratu k tréninku?
„V době boje s pandemií a plošného omezování sportu, zvláště hokeje, může docházet k postupnému ochabování trénovanosti každého jednotlivce. Právě nedostatečná trénovanost může být jednou z příčin zranění při návratu k tréninku. Proto je nezbytné i nadále udržovat svou individuální trénovanost na určité hladině. Po prodělaní onemocnění Covid-19 je nutné důsledně se držet rad lékaře a trénink přizpůsobit individuálně svým možnostem a stavu.“