Jak získat a uplatnit poukaz na hokejové vybavení?

Jak získat a uplatnit poukaz na hokejové vybavení?

Již od roku 2010 podporuje Český hokej začínající hokejisty, resp. kluby, prostřednictvím projektu Výstroj pro nejmenší. Každoročně tak kluby získají potřebnou výstroj, která je následně půjčována malým holkám a klukům. Český hokej se ovšem rozhodl podporovat mladé hráče i ve chvíli, kdy se zaregistrují do Českého hokeje, a to prostřednictvím poukazu na nákup hokejového vybavení dle vlastního uvážení.

Banner

Projekt Pojď hrát hokej již běží třetím rokem, a právě zapojením do tohoto projektu a splněním dalších podmínek získá hráč poukaz v hodnotě 1500 Kč. Jak se registrovat do projektu? A jak voucher uplatnit? Na tyto a mnohé další otázky odpoví Pavel Smažil, člen projektového týmu a zároveň manažer registračního oddělení Českého hokeje, aby vysvětlil celý proces fungování registrací.

Jaké podmínky musí být splněny, aby hráčka či hráč získali poukaz v hodnotě 1500 Kč na hokejové vybavení?
Dítě musí být registrováno nejprve v projektu Pojď hrát hokej a následně i v Českém hokeji. Další podmínkou je, že hráč či hráčka musí být v době registrace minimálně 5 let a nesmí dovršit 10 let věku.

Kdy a jakým způsobem poukázka dorazí k příjemci?
Každý 15. den v měsíci se párují databáze projektu Pojď hrát hokej a registračního systému Českého hokeje. Tím dochází k vytvoření seznamu hráčů, kteří mají nárok na získání poukazu. Ve druhé polovině měsíce jsou pak rozesílány newslettery s poukazem.

Může se stát, že oprávněnému příjemci newsletter s poukazem nedorazí? Jak v takové situaci případně postupovat?
Takový případ nastat může, nicméně se jedná o ojedinělé případy. Nejprve je potřeba si projít emailovou schránku. Může se totiž stát, že občas spadne email do nevyžádané pošty, hromadné pošty či jinam, kde ho hned nezaregistrujeme. A jelikož se v mnohých případech emaily z těchto složek po měsíci automaticky mažou, je vhodné aspoň jednou za měsíc tyto složky projít, zda tam není právě email s poukazem. V případě, že email skutečně nedorazil, doporučujeme kontaktovat na tréninku či zápase trenéra, vedoucího týmu nebo manažera klubu a ověřte, zda bylo dítě již registrováno do Českého hokeje. Ze zkušenosti vím, že nové přihlášky k registraci řeší odpovědní pracovníci většinou hromadně, zejména na začátku sezóny, či na jejím konci.

Může se stát, že dítě splňuje podmínky, přesto poukaz rodiči nedorazil?
I pár takových případů v minulosti nastalo. Nejčastěji se setkávám s následujícími problémy. Jelikož se databáze párují na základě jména, příjmení a data narození, bývá většinou problém ve špatně napsaném jméně či příjmení, které rodič píše ručně do registračního formuláře. Ty jsou až následně přepsány do databáze projektu Pojď hrát hokej. Proto bych rád doporučil, aby se rodiče při vyplňování formulářů soustředili na správnost a čitelnost veškerých údajů. Dále bych rád zdůraznil, že je hrozně důležité, aby byl správně vyplněný emailový kontakt, jelikož je to jediný kontaktní údaj pro zasílání newsletterů a to jak např. s fotografiemi či informacemi z akce Týden hokeje, tak především s voucherem. V případě dalších problémů mě mohou samozřejmě kontaktovat zástupci klubu nebo i rodiče.

Mohou rodiče nějakým způsobem zkontrolovat správnost vyplněných údajů?
Také abychom minimalizovali množství chybných údajů, obeslali jsme všechny registrované s možností si zkontrolovat a případně upravit údaje, které jsou o nich evidovány. Nově registrovaní pak vždy obdrží potvrzení o registraci, včetně odkazu na údaje, které jsou evidovány v databázi Pojď hrát hokej. Ty pak mohou snadno zkontrolovat a upravit, pokud je to nutné. To platí jak u registrací prováděných prostřednictvím online formuláře na webu pojdhrathokej.cz, tak na akcích Týden hokeje.

Díky registraci tak dítě získá voucher na 1500 Kč na nákup hokejového vybavení. Kde mohou rodiče poukaz uplatnit?
Voucher lze uplatnit ve vybraných prodejnách hokejového vybavení nebo prostřednictvím internetového obchodu Střída sport. Poukaz nelze poukaz uplatnit na zlevněné zboží.

Občas zaznívají dotazy, zda se registrací do projektu Pojď hrát hokej automaticky děti registrují i do klubu nebo do Českého hokeje. Jak to tedy je?
Vyplněním formuláře se děti registrují pouze do projektu Pojď hrát hokej. Prostřednictvím projektu Pojď hrát hokej dostávají rodiče informace a tipy, jak s dětmi trénovat, jak přistupovat ke sportovnímu rozvoji dítěte v jednotlivých etapách a při provedení registrace dítěte do Českého hokeje, které má na starost jeho klub, získává nárok na získání výše uvedeného poukazu na 1 500 Kč.

Jak se dotkla směrnice EU o ochraně osobních údajů (GDPR) projektu Pojď hrát hokej a registrací do Českého hokeje?
Český hokej se problematikou GDPR intenzivně zabýval a od této sezóny jsme zavedli opatření, které se právě ochrany osobních údajů přímo dotýkají. Opatření se týkala zabezpečení dat a způsob nakládání s nimi. Zavedli jsme kontrolu správnosti údajů, došlo i k anonymizaci údajů na poukazech, které jsou zasílány prostřednictvím emailů a následně předkládány při nákupu hokejového vybavení. Samozřejmě i nadále mají všichni možnost se z projektu Pojď hrát hokej odhlásit, a to emailem nebo písemně na adresu sídla Českého hokeje.

Jaké je mezi kluby a rodiči povědomí o možnostech získání podpory a jaká je s poskytováním podpory pro vás spojená administrativní zátěž?
Rodiče a kluby se postupně začínají v jednotlivých možnostech a pravidlech podpory orientovat. Snažíme se vše srozumitelně komunikovat jak na webu www.pojdhrathokej.cz, tak ve všech pokynech k akci Týden hokeje. I tak se ale čas od času setkáváme s nepochopením, na jakém principu podpora funguje. Opakuji, že je potřeba mít na paměti, že individuální podpora při nákupu hokejového vybavení, prováděná poskytnutím poukazu v hodnotě 1 500 Kč, je určena jen těm dětem, které jsou v momentu registrace do Českého hokeje přihlášené v projektu Pojď hrát hokej a splňují věkové podmínky. Celkové povědomí o podpoře se ale postupně zvyšuje a kluby a rodiče začínají využívat pro získávání informací naše komunikační kanály. Samotnou administrativní zátěž se snažíme postupně minimalizovat a přizpůsobovat aktuálním podmínkám i potřebám rodičů. V tuto chvíli nejvíce času spolyká komunikace spojená s ověřováním nároku na získání poukazu. Všechny zájemce o získání informací o podmínkách podpory směřuji na web projektu Pojď hrát hokej do sekce Příspěvek na výstroj.

 

další články

Citáty

phpL4QJvY
Wayne Gretzky

Nejlepší hráč historie NHL

„Mám 5 dětí, učil jsem je bruslit, ale nenutil do hokeje. Sport si vybrali stejně jako já sami. Dnes jsou dobří v golfu, hokeji, baseballu.“