O výchově a sportování dětí s Marianem Jelínkem: Cílové feťáctví

Po dílech zabývající se implicitností a emoční vazbou bude již třetím tématem, které Marian Jelínek představí v seriálu O výchově a sportování dětí, tzv. cílové feťáctví. „Jedná se o vnitřní nastavení dítěte, které je emočně velmi zainteresováno k danému cíli, respektive k vítězství, a to za každou cenu,“ vysvětluje. Dítě tím v podstatě přichází o jakýkoliv prožitek v rámci dané činnosti.

Pokud je dítě emočně nastaveno pouze k dosažení cíle a ne k vykonávání dané činnosti, je to problémem už samo o sobě. Navíc když někdo něco za každou cenu chce, tak má daleko větší sklony podvádět a obcházet cestu k vítězství. Proto často překračuje i etické hodnoty.

Dalším problémem cílového feťáctví je to, že i přesto, že hlavní snahou je vytvořit u dětí radost z dané činnosti, mají děti radost jen při dosažení daného cíle. „Příkladem může být například když malý hokejista nebo hokejistka odehraje velmi dobrý zápas, který ale prohraje, a tak brečí, i když nemá důvod,“ vysvětluje Jelínek.

Podle Jelínka je tak důležité, aby se emoční vazba dělila na emoční vazbu k činnosti a emoční vazbu k cíli. Přičemž vazba k cíli je dobrá jen tehdy, pokud funguje společně s vazbou k činnosti. „Pokud ta ale chybí, vytváříme v dítěti podmínky k tomu, aby se z něj stal cílový feťák,“ upozorňuje.

Posun kupředu u dítěte nezajistí vítězství, nýbrž to, že dítě samo od sebe vložilo do dané činnosti maximální úsilí. Na tento fakt často zapomínají nejenom rodiče na tribunách, ale i samotní trenéři.

„Když něco miluji, mám to rád, tak netrpím tím, že bych ztratil motivaci v době puberty. Musí zkrátka dojít k seberealizaci."

Marian Jelínek, hokejový trenér a odborník na sportovní psychologii a mentální coaching

Cílové feťáctví není problémem jen u sportu. Následky z mládí si mohou nést děti i v pozdějším věku. Cílové feťáctví ovlivňuje etiku, ochotu dítěte trénovat navíc a může vést k úplné ztrátě zájmu o danou činnost. Proto je třeba, aby dítě při dané činnosti čerpalo z dvou energetických zdrojů – emoční vazby a morálně-volních vlastností. „Jeden bez druhého nemůže defacto být,“ zdůrazňuje Jelínek.

Každá činnost, kterou dítě vykonává, by měla vést především k radosti. „Všimněte si, že když vás něco baví, tak se nenecháte otrávit neúspěchem. Ideální nastavení má Jarda Jágr. Miluje hokej a chce vyhrávat,“ dává příklad Jelínek.

další články

Citáty

php1buHKv
Wayne Gretzky

Nejlepší hráč historie NHL

„Dobrý hráč je tam, kde je puk. Vynikající hráč je tam, kde puk bude. Tomu se naučí ve hře.“

TOPlist